Pokaz mody
Kiedy klub osiągnie poziom 30, a jego liderka co najmniej poziom 15, to członkinie mogą brać udział w pokazach mody.

Aby ukończyć pokaz mody, członkinie muszą aktywować wszystkie nieaktywne elementy wybiegu mody naciskając na nie. Każda członkini klubu może aktywować jeden element co 2 godziny.

Kiedy wszystkie elementy są aktywne, to uczestniczki biorące udział w przygotowaniach pokazu otrzymują nagrody – dolary i doświadczenie. Ponadto klub ma szansę na zdobycie pucharu, za ukończenie pokazu mody. Każdy klub może mieć tylko jeden pokaz mody na dzień.


  PRZEJDŹ NA FORUM